பிரபலமான இடுகைகள்

திங்கள், 27 ஆகஸ்ட், 2012

தேசத் தந்தை அம்பேத்கர்

" தேசத் தந்தை " 

உன் பிறப்பே
தேசத்தின் விழிப்பு

உன் அறிவே
தேசத்தின் சொத்து

உன் எழுதுகோலே
தேசச்சக்கரத்தின் அச்சாணி

உன் எழுத்தே
தேசத்தின் சட்டம்

தேச சுதந்திரம் கேட்டார்கள் அவர்கள்  - நீ தான்
தேசத்தானுக்கு கேட்டாய்

தேசத்தானுக்கு தந்தை - நீ தான்
" தேசத்துக்கும் தந்தை "......