பிரபலமான இடுகைகள்

செவ்வாய், 30 அக்டோபர், 2012

மழை...

மழை....

வெப்பச்சூரியன்
தகிக்கும்பூமி
வானத்தின்
நீர்குடை...
இயற்கை
காக்க
வானத்தின்
நீர்கொடை...


 குடைவிரிக்கும்
எவர் மீதும்
வானம் தொடுக்கும்
நீர் படை...
பிள்ளைகள்
மனு ஏற்று
வானம் வழங்கும்
நீர் தடை...வளமை கூட்ட
வறட்சி கழிக்க
பசுமை பெருக்க
மேகம் வகுக்க
வானத்தின்
நீர்விடை....

மழை.