பிரபலமான இடுகைகள்

புதன், 13 மார்ச், 2013

சாவோஸ் - நீ சாக்காடு செல்லாய்...

சேகுவேரா 
கடாபி
அடுத்தொருவன் 
இல்லையென
மூர்ச்சித்த
புரட்சியை
உயிர்பித்தாய்...

வல்லான் 
வகுத்ததேயென
சுருண்ட
நேரத்தில்
இல்லான்
உடைப்பானென
நிறுவினாய்...

பொதுவுடைமை
மண்மூடிப்
போனதாய்
தனியுடமை
துள்ளாடிய
போதினிலே
மீட்டெடுத்தாய்...

சாவோஸ் - நீ
சாக்காடு
செல்லாய்
மக்கள்
மனம்
வாழ்வாய்.....

ஏகாதிபத்தியத்தின்
எதிரியாய்...