பிரபலமான இடுகைகள்

வியாழன், 16 ஜனவரி, 2014

சோறு போடும் விவசாயிக்கு நன்றி சொல்லும் நாள் இது....

வாழ்விற்கு  ஒளி கொடுக்கும்
சூரியனையும் வணங்கியே
சுழற்றுவித்து நலன் பயக்கும்
இயற்கை வணங்கும் நாள் இது

ஏர் பின்னே உலகம் என
வாயளவில் இல்லாமல்
சோறு போடும் விவசாயிக்கு
நன்றி சொல்லும் நாள் இது

                           

மாடாய் உழைப்பது என்ற
இலக்கண வார்த்தை அலகாய்
உடன் உழைக்கும் உயிருக்கும்
அன்பு காட்டும் நாள் இது

காலமெல்லாம் உடனிருந்து
கணப்பொழுதும் தாங்கிடும்
பாசமிக்க உறவு நட்புக்கு
வாழ்த்து வழங்கும் நாள் இது


உலகின் மூத்தக் குடியென
அடையாளம் கொடுத்த தமிழின்
புத்தாண்டு பாரதிதாசன் சொல்படி
கொண்டாடி துவங்கும் நாள் இது

உழைப்போரை வணங்குவோம்
உணவளிப்போரை காப்போம்
கொண்டாடுவோம் பொங்கலை
பொங்கலோ பொங்கல் !