பிரபலமான இடுகைகள்

சனி, 27 செப்டம்பர், 2014

இந்தத் தீர்ப்பை இவரைத் தவிற வேறு யாராலும் கொடுத்திருக்க முடியாது !

இந்தத் தீர்ப்பை இன்னொரு நீதிபதி வேண்டுமானாலும் கொடுத்திருக்க முடியும். இதை விட கடுமையாகக் கூட கொடுத்திருக்க முடியும். இதை விட விரைவாகக் கூட கொடுத்திருக்க முடியும், வேறு யாருக்கும் எதிராக என்றால்….

ஆனால் இந்தத் தீர்ப்பு, சந்திரலேகா அய்.ஏ.எஸ்-க்கு ஏற்பட்ட அவலம் தெரிந்தும், பலம் பொருந்தியவர்களை எதிர்த்துக் கொடுக்கப்பட்ட தீர்ப்பு. இதை வேறு யாராலும் கொடுத்திருக்க முடியாது.

                 

இந்தத் தீர்ப்பு “கண்ணுக்கு எதிரே எதிரிகளே இல்லாத தன்னிகரற்றவருக்கு” எதிராகக் கொடுக்கப்பட்ட தீர்ப்பு. இதை வேறு யாராலும் கொடுத்திருக்க முடியாது.

இந்தத் தீர்ப்பு அரசு நிலத்தை நடத்தைவிதிகளை மீறி வாங்கியிருந்தாலும் மனசாட்சிப்படி திருப்பிக் கொடுத்தவருக்கு எதிராகக் கொடுக்கப்பட்ட தீர்ப்பு. இதை வேறு யாராலும் கொடுத்திருக்க முடியாது.

இந்தத் தீர்ப்பு கீழ்கோர்ட்டில் வழங்கப்பட்ட ஓராண்டுத் தண்டனையை போகிறப் போக்கில் தட்டியவருக்கு எதிராகக் கொடுக்கப்பட்ட தீர்ப்பு. இதை வேறு யாராலும் கொடுத்திருக்க முடியாது.

இந்தத் தீர்ப்பு 18 ஆண்டுகள் இழுத்தடித்து, பல நீதிபதிகளை கதறடித்து, சிதறடித்த வழக்கு வன்மையாளருக்கு எதிராகக் கொடுக்கப்பட்ட தீர்ப்பு. இதை வேறு யாராலும் கொடுத்திருக்க முடியாது.

இந்த தீர்ப்பு நீதிபதி வீட்டுக்கே குடிநீர் இணைப்பை துண்டித்த பலம் பொருந்தியவருக்கு எதிராகக் கொடுக்கப்பட்ட தீர்ப்பு. இதை வேறு யாராலும் கொடுத்திருக்க முடியாது.

இந்தத் தீர்ப்பு வழிக்கு வராத நீதிபதி மருமகன் மீது, கஞ்சா வழக்குப் போடும் அறிவாளருக்கு எதிராகக் கொடுக்கப்பட்ட தீர்ப்பு. இதை வேறு யாராலும் கொடுத்திருக்க முடியாது.

இன்தத் தீர்ப்பு எந்த உருட்டல் மிரட்டலுக்கும் அஞ்சாமல், உயிர் பயத்தை மீறி,  நீதியின் மீதுள்ள பற்றால் கொடுக்கப்பட்ட தீர்ப்பு. இதை வேறு யாராலும் கொடுத்திருக்க முடியாது.

இந்தத் தீர்ப்பு எந்த விலை கொடுக்க தயாராக இருந்தோருக்கும் மசியாமல், நேர்மையின் மீது நம்பிக்கையோடு கொடுக்கப்பட்ட தீர்ப்பு. இதை வேறு யாராலும் கொடுத்திருக்க முடியாது.


# இந்தத் தீர்ப்பை இவரைத் தவிற வேறு யாராலும் கொடுத்திருக்க முடியாது !