பிரபலமான இடுகைகள்

புதன், 18 செப்டம்பர், 2013

மாடு மேய்த்திருப்பேன்...

எங்கோ ஓர் மூலையில்
மாடு மேய்த்திருப்பேன்
மிஞ்சினால் ஏர் பூட்டி ஓட்டியிருப்பேன்
மூன்றாம் தலைமுறையாய்
படித்திருக்கிறேன்
உரிமை பெற்று தந்தாய்...

உம்மை விமர்சிப்போருக்கும்
உம்மை தொடர்வதால்
என்னை விமர்சிப்போருக்கும்
விமர்சிக்கும் பகுத்தறிவை வழங்கினாய்... 

அறிவுக்காய்
மானத்திற்காய்
உரிமைக்காய்
பெண்ணுக்காய்
போராடினாய்...

தொடர்ந்து போராடுவாய்
பல உருவில்.......